Comptabilité de société en bref

Comptabilité de société en bref

0 Partages

 شنوهيا compta de Société
هي لي كادرس مجموعة من العمليات للي هوما محددين مكيتعاودوش بزاف مثلا La constitution يعني دوك المراحل الأولية فاش كنبغيو نصايبو الشركة.. , هاد المراحل منها كنسجلوا La promesse للي كدار نهار فاش كيسنيو Les actionnaires على الكونطرا ديال الشركة لي كيكون فيه 3 الأشياء

  •  أولا La constitution  يعني المعلومات على المراحل الأولية
  • ثانيا la gestion يعني كيفاش غانسيروا الشركة
  • ثالتا Liquidation Dissolution بمعنى فاش كنبغيو نمحيو ولا نسدوا الشركة بصفة نهائية اش خاصنا نديروا.هاد المرحلة ديال

La promesse كتعني أن Les actionnaires كيواعدوا أنهم غادي يجيبو Les apports للشركة و لي هوما 3 ديال الأنواع :

Les apports en numéraire  يعني أن Les actionnaires كيجيبو “لفلوس”(راس المال باش كايدخل الشريك كايكون فلوس)
او Les apports en natureهادي كتعني أن Les actionnaires كيجيبو شي حاجة ملموسة مثلا شي دار، شي ماكينة، شي أرض ….
و أخيرا Les apports en industrie يعني فاش الشخص كيجيب الخبرة ديالو , القدرات و المعلومات ديالو (Savoir-Faire ), مي بما انه صعيب نعرفوا شحال كيسواو القدرات ديالو والمعارف ديالو و الخبرة ديالو, ف هاد النوع ديال Les apports مكنقبلوهش ف (SA(société anonyme

نرجعو الكونطرا باش نقوليكوم بلي كنسميوه ” Les statuts ” .و كاينة عوتاني المرحلة لي كتجي من بعد La promesse و لي هيا La libération يعني الوقيتة فاش كاع Les actionnaires كيجيبو Les apports و كيعطوهوم لشركة , حيت قلنا فالمرحلة ديال promesse كيكون غي الوعد أما دابا كيكون تحقيق داك الوعد. فالقانون كيقولك بلي SA عندها الحق أنها ت Libérer ف لول غي 1/4 و ف مدة 3 سنين ت libérer دكشي لي بقا. مي هاد القضية كنطبقوها غي على Les apports en numéraire أما Les apports en nature خاصهوم ي tlibéraw من لول
مثلا :
واحد الشركة دارت ف Les statuts أن الرأسمال ديالها فيه 500.000DH , و 200.000 راها apport en numéraire و 300.000 Apport en nature مثلا شي Bâtiment . هدشي يعني أنا هاداك L’apport en nature خاس يولي ديال الشركة نهار Libération يعني داك bâtiment يولي مسجل بسمية ديال الشركة و دوك Les apports en numéraire الشركة لا بغات تعيط غي على 1/4 و هي أقل حاجة يعني Les actionnaires أيجيبوا فلول غي 50.000DH من ديك 200.000 و لباقي غادي تقرر الشركة فقاش تقول ليهوم يجيبوه ف مدة لي مخاسش تفوت 3 سنين و كل مرة فاش تعيط يا إما تيعط على 1/4 أولا 1/2 أولا 3/4 ( أولا 4/4 يعني كولشي من لول )يعني دكشي كيتمشا ب 1/4 يعني ميمكنش تعيط على 1/3.
وقضية SA الرأسمال على الأقل لي كيقبلو القانون هو 300.000DH لا مكانتش كادير Appel publique à l’épargne يعني لا مكانش كادير L’emprunt obligataire يعني مكتسلفش من عند L public أما إلا كانت كتلسف من عند L public كيولي الرأسمال الأولي على الأقل 3.000.000 و السبب هو باش نطمئنوا Les créanciers بهاد الرأسمال لي كبير حيت دخلنا ف L’emprunt obligataire.

خلاص مزالة لكمالة ديال La constitution من ناحية ديال تسجل ف la comptabilité نهار Libération لا شي Actionnaire مجابش دكشي لي خاصو يجيب …. مي المهم أنكم فهمتوا شنوا كينديروا ف La contitution.
علاش جبدنا هادشي كامل باش نقولوا أن كونكا دي صوييطي كتخدم على عمليات محددين لي apart ديال La constitution كاين La variation du capital يا إما فاش كنزيدو ف الرأسمال أولى كنقصوا
و كاين Répartition du bénéfice فاش كنبغيو نفرقو الأرباح على Les actionnaires
و كاين أيضا Fusion فاش جوج شركات كيرجعوا وحدة و فيها أنواع غادي تشوفوهوم من بعد و كاين أيضا Liquidation فاش كنسدوا الشركة و كاينين عمليات أخرين …
يعني ف الأخير كنلاحظوا أن compta de societe كتخدم على عمليات particulières و مكيتعاودوش بزاف . بحال La constitution كنديروها مرة وحدة ف الأول …
Comments
0 Partages

Laisser un commentaire